Produktretur

Retur- og angrerett

Det er ditt ansvar å kontrollere leveransen og forsikre deg om at produktene er uskadet ved mottak av pakken. Ved eventuelle feil eller problemer med bestillingen, vennligst ta kontakt med kundeservice på e-post: dermabutikk@beautytherapy.no.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen avsluttes på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges den til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding sendes før fristens utløp. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter mottak av varen(e). Angrefrettskjemaet finner du vedlagt e-posten til din bestilling.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager etter melding om bruk av angreretten. Kjøperen dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Varene må være uåpnet, ubrukt, uskadet og i originalforpakning for å få refundert pengene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, senest 14 dager etter at selgeren mottok melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selgeren har rett til å holde tilbake betalingen til varene er mottatt fra kjøperen.

GARANTI
Din Hud er en autorisert forhandler for alle varemerker. Produktgarantien leveres av leverandøren. Vi gir ingen ytterligere garantier utover det leverandøren har gitt. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om varer fra en spesifikk leverandør. Alle produkter har en ingrediensliste på emballasjen. Merk at noen varemerker har valgt å vise bare hovedingrediensene. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuell overfølsomhet overfor ingredienser i et produkt eller prøve. Hvis du er usikker på hva produktet eller prøven inneholder, kan du kontakte oss på e-post: dermabutikk@beautytherapy.no